1.      Tuyển sinh: 06 lớp 10 trong đó xây dựng 01 lớp chọn. 

2.      Tiếp tục cử 100% giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ theo kế hoạch của Sở.

3.      Đẩy mạnh chất lượng giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. 

-         Học sinh giỏi và tiên tiến : chiếm 55% học sinh toàn trường

-         Học sinh có hạnh kiểm tốt, khá đạt 96%.

-         Học sinh dự thi nghề đỗ 100% , khá giỏi chiếm 100%

-         Học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 100%

4.      Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá của Ban giám hiệu: dự giờ giáo viên, kiểm tra việc đánh giá hoạt động của học sinh, tăng cường kiểm tra hành chính các lớp.

5.      Tiếp tục xây dựng, củng cố, mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị và đồ dùng dạy học. 

6.      Tiếp tục thực hiện các phong trào : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” , phong trào “ Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

7. Đẩy mạnh các chương trình văn nghệ, TDTT. Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa và NGLL.

8.      Củng cố các tổ chức đoàn thể nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện, phối hợp đồng bộ các tổ chức nhà trường nhằm hoàn thành mục tiêu năm học 2019-2020.

                                      TM. NHÀ TRƯỜNG

                                  CHỦ TỊCH HĐQT

                                  

                                  Nguyễn Như Đô