CẬP NHẬT ĐIỂM THI TN 2020-2021

CHÚC MỪNG CÁC EM 12A1- CON CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA TRƯỜNG😍

GVN: Nguyễn Phương Liên dìu dắt 3 năm

MÔN TOÁN:

- Nguyễn Đình Tú: 8,8

- Trần Hoàng Anh: 8,4

- Nguyễn Thị Phương Thanh 8,2

- Nguyễn Thị Thu Lệ: 8.0

- Lê Phương Thảo: 8.0

- Nguyễn Trọng Cát Tường: 8.0

MÔN VĂN:

- Lê Phương Thảo: 9,25

- Nguyễn Đặng Phương Giang: 8,75

- Nguyễn Đình Tú: 8,75

- Phạm Thúy Hiền: 8,5

- Đinh Thị Thanh Trà: 8,5

- Phạm Tường Vi: 8,25

- Nguyễn Thị Bích Ánh: 8.0

- Phạm Thanh Thảo: 8.0

TIẾNG ANH

- Cao Thị Bảo Ngọc: 9,6

- Nguyễn Đình Tú: 9,2

TIẾNG TRUNG

- Lê Phương Thảo: 8,2

MÔN SỬ:

- Phạm Tường Vi: 8,25

MÔN ĐỊA:

- Nguyễn Trọng Cát Tường: 9,5

- Nguyễn Thị Tuyết: 9,25

- Phạm Tường Vi: 8,75

- Nguyễn Thị Thanh Hiền: 8.75

- Trần Hoàng Anh: 8.5

- Đỗ Đức Trọng: 8,25

- Nguyễn Thị Thu Lệ: 8.0

- Nguyễn Ngọc Huyền: 8.0

- Nguyễn Đình Tú: 8

MÔN GDCD:

- Trần Hoàng Anh: 9,75

- Phạm Tường Vi: 9,75

- Đỗ Thị Linh: 9,5

- Nguyễn Trọng Cát Tường: 9,5

- Nguyễn Đặng Phương Giang: 9,25

- Phạm Thúy Hiền: 9,25

- Hoàng Thanh Thắm: 9,25

- Vũ Vân Anh: 9.0

- Cao Thị Bảo Ngọc: 9.0

TỰ HÀO HỌC SINH:

1. NGUYỄN ĐÌNH TÚ

2. NGUYỄN TRỌNG CÁT TƯỜNG

3. NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG GIANG

4. CAO THỊ BẢO NGỌC

5. PHẠM TƯỜNG VI

6. LÊ PHƯƠNG THẢO

7. TRẦN HOÀNG ANH

8. PHẠM THÚY HIỀN