CẬP NHẬT ĐIỂM THI TN 2020-2021

CHÚC MỪNG TEAM 12A2😍

THUYỀN TRƯỞNG: cô Trần Thị Huệ

MÔN VĂN:

- Trần Nam Anh: 8.0

MÔN TOÁN:

- Nguyễn Đức Cường 8.0

- Đỗ Viết Hưng: 8.0

TIẾNG ANH:

- Đỗ Việt Hoàng: 8.0

MÔN GDCD:

- Nguyễn Thái Tú 10

- Đỗ Viết Hưng:10

- Nguyễn Mai Anh 9.75

- Lê Phương Thảo: 9.75.

- Phương Linh 9.75

- Tạ Phương Anh 9.5

- Nguyễn Thành Đạt 9.5

- Nguyễn Đức Cường: 9.5.

Tự hào về em Đỗ Viết Hưng và Nguyễn Đức Cường!