ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT BẮC ĐUỐNG, NHIỆM KỲ 2022 - 2023

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Bắc Đuống, nhiệm kỳ 2022 – 2023 chính là Đại hội của sự “Tiên phong – Bản Lĩnh – Trí Tuệ - Sáng Tạo”

Thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn những tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Huyện Đoàn Gia Lâm, Hội đồng trường, BGH Nhà trường, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh và các đoàn thể của nhà trường dành cho tuổi trẻ trường Trường THPT Bắc Đuống

Trân trọng đón nhận những tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã dành cho Đại hội.

Thành công quan trọng của Đại hội thể hiện ở việc đã lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Bắc Đuống, nhiệm kỳ 2022 - 2023 có đủ năng lực và phẩm chất, thể hiện tính kế thừa liên tục, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên trong trường. Các đồng chí được bầu vào BCH Đoàn trường khoá mới sẽ tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+12

35Bạn, Uyên Nguyễn, Bích Ngọc và 32 người khác