DANH SÁCH HỌC SINH CỤM TRƯỜNG THPT: GIA LÂM- LONG BIÊN
ĐIỂM COI KIỂM TRA KHẢO SÁT
PHÒNG SỐ:
Môn: Ngoại ngữ
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Trường
1 055140 Nông Ích Tuấn Minh 14/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
2 055141 Nguyễn Quang Ninh 14/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
3 055142 Nguyễn Thái Sơn 05/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
4 055143 Đặng Việt Anh 07/12/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
5 055144 Dương Thị Lan Anh 23/01/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
6 055145 Dương Tuấn Anh 17/09/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
7 055146 Hồ Quang Anh 08/11/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
8 055147 Lâm Thị Hồng Anh 16/12/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
9 055148 Lê Đức Anh 17/11/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
10 055149 Lương Hà Anh 17/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
11 055150 Nguyễn Đăng Ngọc Anh 11/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
12 055151 Nguyễn Đặng Phương Anh 28/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
13 055152 Nguyễn Lan Anh 11/08/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
14 055153 Nguyễn Phương Anh 05/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
15 055154 Nguyễn Quỳnh Anh 25/03/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
16 055155 Nguyễn Quỳnh Anh 07/04/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055156 Nguyễn Thị Lan Anh 20/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
18 055157 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/05/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
19 055158 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 24/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
20 055159 Nguyễn Tiến Anh 22/02/2003 12A3 THPT Bắc Đuống
21 055160 Phan Lan Anh 05/06/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
22 055161 Thái Thị Phương Anh 18/08/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
23 055162 Trần Tuấn Anh 01/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
24 055163 Trần Đình Bình 23/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
1 055164 Đỗ Thị Quỳnh Châm 09/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
2 055165 Nguyễn Linh Chi 20/03/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
3 055166 Đào Anh Chiến 21/06/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
4 055167 Lâm Anh Chiến 24/05/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
5 055168 Lê Xuân Chiến 22/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
6 055169 Tạ Bá Chiến 14/06/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
7 055170 Phạm Việt Chinh 14/10/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
8 055171 Lê Viết Chung 21/06/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
9 055172 Nguyễn Mạnh Cường 12/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
10 055173 Nguyễn Xuân Đăng 06/04/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
11 055174 Đào Mạnh Đạt 03/02/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
12 055175 Hoàng Tiến Đạt 29/01/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
   
 
 

 

13 055176 Lâm Quốc Đạt 12/06/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
14 055177 Lê Huy Đạt 03/07/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
15 055178 Nguyễn Khắc Đạt 08/01/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
16 055179 Nguyễn Thọ Đạt 21/10/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055180 Nguyễn Trọng Mạnh Đạt 04/03/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
18 055181 Trần Mạnh Đạt 18/04/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
19 055182 Nguyễn Ngọc Diệp 03/12/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
20 055183 Nguyễn Ngọc Diệp 17/07/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
21 055184 Lâm Thị Dịu 18/06/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
22 055185 Lê Thị Xuân Dịu 07/12/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
23 055186 Nguyễn Xuân Đoàn 16/02/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
24 055187 Bùi Đình Đức 11/07/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
1 055188 Hoàng Tiến Dũng 05/10/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
2 055189 Lương Anh Dũng 22/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
3 055190 Phạm Văn Dũng 15/02/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
4 055191 Thạch Công Dũng 27/10/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
5 055192 Trần Mạnh Dũng 15/01/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
6 055193 Lê Tùng Dương 19/06/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
7 055194 Phạm Hữu Dương 16/04/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
8 055195 Bùi Đức Duy 24/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
9 055196 Ngô Văn Duy 28/02/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
10 055197 Nguyễn Đăng Duy 24/03/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
11 055198 Nguyễn Khắc Đức Duy 18/10/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
12 055199 Tân Thị Mỹ Duyên 19/06/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
13 055200 Nguyễn Thị Hương Giang 15/01/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
14 055201 Trần Thị Giang 16/06/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
15 055202 Bùi Thanh Hà 05/01/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
16 055203 Đỗ Thị Ngân Hà 19/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
17 055204 Lê Thị Hà 24/03/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
18 055205 Nguyễn Hồng Hà 22/02/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
19 055206 Nguyễn Thị Hà 23/01/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
20 055207 Nguyễn Xuân Hà 10/12/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
21 055208 Phạm Thu Hà 24/10/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
22 055209 Nguyễn Đức Hải 23/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
23 055210 Nguyễn Tuấn Hải 05/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
24 055211 Nguyễn Văn Hải 08/10/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
1 055212 Lê Thị Minh Hằng 25/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
2 055213 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/08/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
3 055214 Trần Thị Hồng Hạnh 29/07/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
4 055215 Nguyễn Thị Hiên 09/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
5 055216 Khổng Đình Hiến 11/10/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân

 

6 055217 Nguyễn Công Hiệp 03/07/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
7 055218 Vũ Đức Hiệp 29/09/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
8 055219 Đỗ Minh Hiếu 13/10/2003 12C THPT Lê Ngọc Hân
9 055220 Lê Quang Hiếu 13/01/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
10 055221 Nguyễn Minh Hiếu 07/11/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
11 055222 Nguyễn Văn Hiếu 01/04/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
12 055223 Vương Đình Hiếu 10/01/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
13 055224 Nguyễn Duy Hiệu 12/11/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
14 055225 Nguyễn Văn Hiệu 28/09/2003 12A3 THPT Bắc Đuống
15 055226 Nhữ Quỳnh Hoa 09/10/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
16 055227 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/05/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055228 Nguyễn Mạnh Hoàng 18/09/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
18 055229 Nguyễn Thu Hồng 22/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
19 055230 Nguyễn Văn Huấn 09/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
20 055231 Nguyễn Thị Huế 30/06/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
21 055232 Nguyễn Tất Hùng 14/02/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
22 055233 Phạm Mạnh Hùng 03/06/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
23 055234 Võ Nguyễn Huy Hùng 14/04/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
24 055235 Bùi Phi Hưng 21/09/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
1 055236 Nguyễn Đình Hưng 25/12/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
2 055237 Nguyễn Mạnh Hưng 03/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
3 055238 Lê Thị Thanh Hương 12/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
4 055239 Nguyễn Quỳnh Hương 25/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
5 055240 Nguyễn Thị Thanh Hường 24/03/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
6 055241 Phạm Hữu Hưởng 03/10/2003 12B THPT Lê Ngọc Hân
7 055242 Nguyễn Như Huy 30/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
8 055243 Nguyễn Thạc Huy 02/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
9 055244 Tạ Quốc Huy 07/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
10 055245 Vũ Quang Huy 11/10/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
11 055246 Đỗ Thị Ngọc Huyền 01/08/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
12 055247 Nguyễn Thanh Huyền 14/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
13 055248 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/07/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
14 055249 Nguyễn Quang Khải 19/10/2003 12B THPT Lê Ngọc Hân
15 055250 Phạm Quang Khải 03/06/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
16 055251 Nguyễn Văn Khanh 11/04/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055252 Đỗ Trung Kiên 04/09/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
18 055253 Nguyễn Hữu Trung Kiên 24/09/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
19 055254 Nguyễn Ngọc Kiên 30/11/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
20 055255 Lê Thị Thanh Lan 13/04/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
21 055256 Thạch Ngọc Lan 25/11/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
22 055257 Hồ Mai Quốc Linh 21/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống

 

23 055258 Nguyễn Khánh Linh 11/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
24 055259 Nguyễn Ngọc Linh 06/02/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
1 055260 Nguyễn Nhật Linh 05/08/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
2 055261 Nguyễn Phương Linh 14/12/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
3 055262 Nguyễn Thị Diệu Linh 28/05/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
4 055263 Nguyễn Thùy Linh 24/09/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
5 055264 Trần Thị Thùy Linh 07/04/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
6 055265 Vũ Thị Hoài Linh 01/12/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
7 055266 Vũ Xuân Lộc 18/11/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
8 055267 Nguyễn Bảo Long 19/03/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
9 055268 Nguyễn Hữu Lượng 24/11/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
10 055269 Đào Như Mai 26/10/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
11 055270 Đinh Ngọc Mai 31/01/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
12 055271 Lưu Hoàng Mai 30/12/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
13 055272 Ngô Thị Xuân Mai 26/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
14 055273 Lê Tiến Mạnh 15/02/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
15 055274 Nguyễn Tiến Mạnh 22/06/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
16 055275 Nguyễn Tiến Mạnh 24/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
17 055276 Nguyễn Thị Mến 20/04/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
18 055277 Dương Tuấn Minh 15/10/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
19 055278 Nguyễn Khắc Tuấn Minh 27/12/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
20 055279 Nguyễn Tuấn Minh 30/05/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
21 055280 Bùi Huyền My 05/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
22 055281 Nguyễn Hoài Nam 01/04/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
23 055282 Tạ Phương Nam 22/04/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
24 055283 Trần Đăng Hải Nam 10/10/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
1 055284 Bùi Đắc Ngọc 20/02/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
2 055285 Dương Thị Phương Ngọc 28/06/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
3 055286 Nguyễn Thị Minh Ngọc 12/07/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
4 055287 Trần Khánh Ninh 21/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
5 055288 Nguyễn Thị Oanh 12/05/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
6 055289 Nguyễn Thị Phú 20/05/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
7 055290 Hoàng Đức Phúc 26/12/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
8 055291 Đặng Minh Phương 29/06/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
9 055292 Dương Hữu Phương 28/11/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
10 055293 Nguyễn Minh Quân 26/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
11 055294 Phùng Quốc Quân 14/08/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
12 055295 Nguyễn Thái Quang 31/12/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
13 055296 Thạch Minh Quang 14/09/2003 12B THPT Lê Ngọc Hân
14 055297 Thạch Thọ Quang 23/10/2003 12A2 THPT Bắc Đuống
15 055298 Trần Minh Quang 25/12/2004 12A2 THPT Bắc Đuống

 

16 055299 Nguyễn Văn Quý 28/01/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055300 Dương Thị Diễm Quỳnh 03/06/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
18 055301 Dương Hữu Sơn 15/09/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
19 055302 Lê Hoàng Sơn 02/05/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
20 055303 Hoàng Mạnh Tấn 21/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
21 055304 Lê Văn Thành 05/01/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
22 055305 Doãn Thu Thảo 27/12/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
23 055306 Lê Thị Phương Thảo 21/03/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
24 055307 Nguyễn Thanh Thảo 30/06/2003 12A1 THPT Bắc Đuống
1 055308 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/04/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
2 055309 Nguyễn Thị Thảo 19/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
3 055310 Nguyễn Quang Thiện 05/09/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
4 055311 Trần Phương Hoài Thu 17/11/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
5 055312 Nguyễn Minh Thư 06/08/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
6 055313 Kiều Quốc Thuần 19/09/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
7 055314 Ngô Anh Thuý 28/02/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
8 055315 Nguyễn Đắc Tiến 26/12/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
9 055316 Nguyễn Đăng Tiến 11/07/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
10 055317 Nguyễn Hữu Tiến 26/06/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
11 055318 Trần Đức Tiến 22/08/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
12 055319 Phạm Hữu Toàn 05/09/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
13 055320 Nguyễn Chính Tôn 17/06/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
14 055321 Bùi Thị Kiều Trang 17/03/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
15 055322 Hoàng Thị Thu Trang 25/09/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
16 055323 Ngô Huyền Trang 04/10/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
17 055324 Nguyễn Hoài Trang 08/06/2004 12B THPT Lê Ngọc Hân
18 055325 Nguyễn Đạo Trung 15/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
19 055326 Tạ Đình Trung 15/06/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
20 055327 Bùi Huy Trường 29/05/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
21 055328 Lâm Đình Trường 21/05/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
22 055329 Lê Cẩm Tú 03/12/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
23 055330 Lê Quang Tú 08/02/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
24 055331 Nguyễn Đức Anh Tú 04/08/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
1 055332 Nguyễn Ngọc Tú 15/10/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
2 055333 Đông Văn Tuấn 29/03/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
3 055334 Nguyễn Anh Tuấn 05/11/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
4 055335 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/12/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
5 055336 Nguyễn Thạc Anh Tuấn 02/10/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
6 055337 Thạch Văn Tuấn 01/01/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
7 055338 Nguyễn Đình Tuyên 25/05/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
8 055339 Vũ Hồng Tuyến 09/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống

 

9 055340 Nguyễn Thế Tuyền 07/09/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
10 055341 Đào Thị Tố Uyên 29/05/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
11 055342 Đặng Thu Vân 05/04/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
12 055343 Kiều Hồng Việt 07/08/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
13 055344 Nguyễn Văn Việt 20/12/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
14 055345 Đào Quang Vinh 26/11/2004 12A1 THPT Bắc Đuống
15 055346 Tạ Đình Vinh 17/07/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
16 055347 Nguyễn Quốc Vương 26/08/2004 12A3 THPT Bắc Đuống
17 055348 Vương Thị Thanh Xuân 05/07/2004 12A2 THPT Bắc Đuống
18 055349 Nguyễn Hữu Yên 19/01/2004 12C THPT Lê Ngọc Hân
19 055350 Hoàng Thị Hải Yến 22/08/2004 12A THPT Lê Ngọc Hân
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

CỤM TRƯỞNG TRƯỜNG THPT