thptbacduong

Lịch sử truyền thống

Giới thiệu về trường THPT Bắc Đuống

Giới thiệu về trường THPT Bắc Đuống
GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG I – Khái quát chung Trường THPT Bắc Đuống được thành lập theo quyết định số 2557/QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 1999 của UBND Thành phố Hà Nội. Với những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục , năm 2011 trường được UBND...