TRƯỜNG THPT  BẮC ĐUỐNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày  18  tháng 04 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra khảo sát lớp 12 năm học 2021 - 2022

 

             Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-GLLB ngày 17/4/2022 của cụm Gia Lâm - Long Biên, về tổ chức kiểm tra khảo sát lớp 12, trường THPT Bắc Đuống thông báo như sau:

1. Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra, nội dung chương trình kiểm tra khảo sát

- Môn kiểm tra: 4 bài, trong đó, 3 bài bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) và một bài tổ hợp KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học ) hoặc tổ hợp KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

- Hình thức kiểm tra:

+ Tự luận: Môn Ngữ văn

+ Trắc nghiệm khách quan: Các môn còn lại.

          - Phạm vi kiến thức kiểm tra theo sát chương trình GDPT.

          - Đề kiểm tra do Sở GD&ĐT ra đề theo cấu trúc, mức độ đề thi TNTHPT năm 2022 của Bộ GD&ĐT.

          2. Lịch kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khảo sát

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

HS có mặt

Yêu cầu

Thứ Sáu 22/4/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h10

Học sinh thực hiện đồng phục, đúng giờ, lễ phép với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ; hòa nhã, vui vẻ, hiếu khách đối với các bạn trường khác.

CHIỀU

Toán

90 phút

14h00

Thứ Bảy  23/4/2022

SÁNG

 

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

    7h10

Địa lí

50 phút

GDCD

50 phút

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

7h10

Hóa học

50 phút

Sinh học

50 phút

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14h00

3. Địa điểm dự kiểm tra

Tại trường THPT Bắc Đuống, số 133 Đặng Phúc Thông, Yên Thường, Gia Lâm Hà Nội, gồm HS trường THPT Bắc Đuống và THPT Lê Ngọc Hân

4. Tập trung học sinh: Từ 15h15 ngày 21/4/2022 (thứ năm) tại sân trường.

HIỆU TRƯỞNG      

                                                                                      Đã ký

 

                                                                                                                                                                                                   Mai Kim Oanh