thptbacduong

Tin tức tuyển sinh vào lớp 10

BÀI VIẾT ĐĂNG TRONG CUỐN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

BÀI VIẾT ĐĂNG TRONG CUỐN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT BẮC ĐUỐNG               Địa chỉ:               133 Đặng Phúc Thông ( 76 Dốc Lã cũ ) – Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội Điện thoại:          0243.8782244 – 0243.6982319 – 0422.450794 Email:                 c3bacduong@hanoiedu.vn Wesite:                 thptbacduong.edu.vn   Trường THPT Bắc Đuống thành lập năm 1999 theo quyết định số 2557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà...