Đ/c Trần Thị Thu Hà-Chủ tịch CĐGD Hà Nội tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu

Sáng ngày 16/10/2013 Ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lâm tổ chức Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” - “ Cô giáo người mẹ hiền” giai đoạn 2008-2013. Đồng chí Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Chủ tịch LĐLĐ Huyện đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị

Xuất phát từ phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, phong trào thi đua“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”-“ Cô giáo người mẹ hiền” là một phong trào đặc trưng của nữ CBGV-NV ngành Giáo dục cả nước nói chung và của ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hà Nội nói riêng. Trong 5 năm qua, để phong trào thực sự hiệu quả, được nữ CBGV-NV trong ngành GD Huyện hưởng ứng thực hiện, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Huyện Gia Lâm đã chủ động, phối hợp triển khai, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện phong trào cả trên diện rộng và thực sự có chiều sâu thông qua các nội dung đa dạng, cụ thể. Trọng tâm của phong trào là chỉ đạo CBGV-NV các đơn vị trong Huyện thực hiện tốt phong trào tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, Tin học, Ngoại ngữ… Công đoàn đã phối hợp tổ chức tốt các Hội thi giáo viên giỏi, phong trào sáng kiến sáng tạo, các hoạt động nữ công, văn hóa, văn nghệ TDTT tại đơn vị. Xây dựng môi trường làm việc sư phạm, dân chủ, đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV-NV. Nhiều tấm gương các nữ CBGV,NV không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giỏi việc nhà, nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, chăm sóc gia đình ấm no hạnh phúc.

Kết quả 5 năm qua có 1044 nữ CBGV,NV đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”-“ Cô giáo người mẹ hiền” cấp huyện, 83 nữ CBGV,NV đạt danh hiệu“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”-“ Cô giáo người mẹ hiền” cấp Thành phố, 9 tập thể và 78 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được Công đoàn Giáo dục Huyện khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Ngành đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Ngành GD&ĐT Huyện Gia Lâm trong 5 năm tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”-Cô giáo người mẹ hiền”, đồng thời cũng chỉ đạocác cấp công đoàn tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để phong trào“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”“ Cô giáo người mẹ hiền” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV,NV; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng gia đình nữ CBGV,NV no ấm, hạnh phúc, tiến bộ.