1. Cô Nguyễn Thị Tú Uyên : Chủ tịch Hội đồng trường

2. Thầy Đặng Văn Tâm : Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

3. Cô Điền Thị Hiên: Bí thư đoàn thanh niên, Phó hiệu trưởng nhà trường

4. Thầy Đỗ Ngọc Xuân: Chủ tịch Công đoàn

5. Cô Trần Thị Huệ : Tổ trưởng tổ xã hội

6. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy: Tổ trưởng tổ tự nhiên

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: